SimpLinx Cloud ile VNC Bağlantı

SimpLinx Cloud ile VNC Bağlantı

SimpLinx Cloud ile VNC Bağlantı

simplinx.cloud adresine gidin. (Görsel 1)
— SimpLinx Cloud üzerinden bağlantı yapabilmek için 2 adet bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Görsel 1

1- User ID

UserID bilgisi Simplinx USB Security Dungle üzerindeki Seri Numarasıdır. (ClientNode üzerinde Key Yönetimi > Kullanıcı Ayarları sayfasından da bu bilgiye erişilebilir)

2- Password

Şifrenizi ClientNode üzerinde Key Yönetimi > Kullanıcı Ayarları sayfasından belirleyebilirsiniz. (Şifrenizi unutmanız durumunda yalnızca ClientNode üzerinden değiştirilebilir)

— Giriş işleminden sonra karşınıza gelen ekranda menüden Device List üzerinden ilgili cihaz seçilir ve gerekli bilgiler girilip link oluşturulur. (Görsel 2, 3 ve 4)

Görsel 2

Görsel 3

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6

— Oluşturulan link kopyalanır ve VNC Viewer programı açılır.

(+) işaretine basılır ve çıkan ekrana oluşturulan link yapıştırılır diğer aşamaya geçilir. (Görsel 5)

— Burada dikkat edilmesi gereken, Picture quality değerinin Automatic hariç istenilen bir değer girilmesidir. (Görsel 6)

Connect butonuna tıklanır ve gerekli onay (ve istenirse VNC Bağlantı Şifresi) verilir.

— Bağlantınız hazır..