Bulut Bağlantısı

Bulut Bağlantısı

Bulut Bağlantısı
Bulut/Cloud Bağlantısı
Okunan verileri istediğiniz formatta ve istediğiniz aralıklarla buluta gönderebilirsiniz. İnternet bağlantısının koptuğu durumlarda tüm veriler veritabanında saklanır. Ne kadar saklanacağı kullanıcı tarafından ayarlanır. İnternet bağlantısı sağlandığında tüm veriler buluta gönderilir.
Doğrudan desteklenen bulut sunucular;
 • Amazon AWS
 • Microsoft Azure
 • Google
 • Siemens MindSphere
 • MQTT Server
 • Gelişmiş Veri Oluşturma Ortamı
  Gelişmiş Veri Oluşturma Ortamı Gelişmiş script dili ile anlık okunan verileri ve veritabanında saklanan verileri kullanarak/işleyerek anlamlı veriler üretin.
  Kullanılabilecek Fonksiyonlar;
 • Min
 • Max
 • Average
 • Sum
 • JSON Veri Örnekleri
  Buffering: 1 Month
  Cyclic : Yes
  Interval: 1 Hour
  {
  "temp" : tagTemp,
  "tempMin1Hour : min(tagTemp, "1 Hour"),
  "tempMax8Hour : max(tagTemp, "8 Hour"),
  "tempAverage1Day : average(tagTemp, "1 Day"),
  "productSum : sum(tagCount, "1 Day"),
  }