SMX-GTW10

SMX-GTW10

SMX-GTW10
Özellikler
SMX-GTW10 endüstriyel firewall ve ağ geçididir.  Farklı özelliklerdeki ağları birleştirmek ve var olan ağlarda erişim kontrolü için kullanılabilir. Öne çıkan özellikleri;
- Yaratılan "sanal" IP ler ile doğrudan cihaz erişimi
- Port yönlendirme
- Erişim Kontrolü
- Router Özelliği

IP Map

SMX-GTW10 üzerinde yaratacağınız sanal IP ile PLC gibi cihazlarınıza doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Erişim yapılan cihaz üzerinde yapılması gereken herhangi bir ayar yoktur.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Client PC yaratılan sanal IP'yi (192.168.20.2) kullanarak, PLC cihazına (192.168.10.10) doğrudan erişebilir.

Bu erişim belirli bir IP veya IP aralığı şeklinde kısıtlanabilir.

Port Map

Port yönlendirme özelliğini kullanarak gateway üzerindeki herhangi bir portu, PLC gibi cihazlarınızın bir portu ile eşleştirebilirsiniz. Böylece yönlendirilen portu kullanarak saha cihazlarınıza erişebilirsiniz. (Örneğin SCADA haberleşmesi)

Bu erişim belirli bir IP veya IP aralığı şeklinde kısıtlanabilir.

Erişim Kontrolü (WAN dan LAN a)

WAN'dan LAN'a tüm geçişleri kontrol edin. Veri toplamak için güvenlikten taviz vermek zorunda değilsiniz. Örneğin ofis ağındaki PC ile PLC'den veri okumak için sadece ilgili IP'ye izin verebilirsiniz. 

Erişim Kontrolü (LAN dan WAN a)

LAN'dan WAN'a tüm geçişleri kontrol edin. İnternet izni veya belirli kaynaklara erişim iznini kontrol edin.

Güvenlikten taviz vermeyin.